DarkSky

"Dark-Sky for dummies"

en kort beskrivelse af betydningen og udfordringerne.

Indtil midten af 1800-tallet, kunne mennesket opleve stjernerne og nyde synet af vores Mælkevej overalt på kloden, hvilken mulighed  langsomt blev fortrængt i byerne af gadelygter, det vi dagligt kalder for lysforurening. Med referance i satellitfotos og målinger fra omkring 1990, er lysforureningen anno 2020 steget med mere end 400% på de 30 år, og den nok så ernergisparende LED-belysning har desværre ikke hjulpet på dette fænomen - tværtom - da vi nu plastrer LED-lamper op overalt, hvoraf mange også lyser langt ud over landskabet og op i himlen, hvilket fremkalder lyssmog.

Link til Verdenskort over lysforurening.


I hjemmene har vi tidligere brugt glødelamper og halogenspots, er her er besparelser på 80-90% ved anvendelsen af LED, mens meget gade- og vejbelysning gennem årtier har været med damplamper af diverse typer med tæt på samme virkningsgrader (90-120lm/watt) Så hvis vi her i klimakampen vil spare endnu mere, kan vi starte med kun at belyse de flader vi har brug for. Ser man på et gennemsnit af facade-, plads-, sti- og pullertbelysninger, er lysspildet mange steder langt over 50%, så vi kan starte her, ligesom flere nyere designs blænder langt mere, og anvender høje farvetemperaturer der nedsætter nattesynet!


Ser man på et verdenskort over de snart mange certificerede Dark-Sky Parker og Communities, kan det måske undre, at enkelte af stederne ligger tættere på storbyer end Møn og Nyord, hvor vi har et fint og naturligt nattemørke når vejret tillader, men det er kun en af forudsætningerne.

Den egentlige certificering handler mere om hvad der gøres for at bevare nattemørket m.h.t. belysning af gader, pladser og veje, ligesom udendørs belysning hos virksomheder og private i det åbne land.


Her har Vordingborg kommune været med fra start, og tæt på alle gadelamper på Møn er blevet udskiftet  frem til certificeringen  2017. De sidste udfordringer ligger hos borgerne, og her er fortsat enkelte der mener de har ret til at opsætte det lys de vil på egen grund, uden tanke på, at lyset også farer ind til naboen, ud i trafikken  eller op i himlen:-(

Certificeringen indebærer ikke blot  at mennesker kan nyde nattehimlen, men hænger også sammen med den natlige biosfære som vi er afhængige af, om vi vil det eller ej.


Alle lamper og armaturer bør kun sende lyset nedad hvor vi har brug for det, og dermed  intet lys over vandret, ligesom farvetemperaturen og lysmængden er andre afgørende faktorer.

Det er således armaturets udformning, som vist på øverste planche der bestemmer hvorvidt en lampe er egnet til brug i Dark-Sky områder - ikke pæren,  med mindre den er så svag, at den blot kan betragtes som "ledestjerne" (max. 130lumen og < 2500Kelvin)

Jo lavere farvetemperatur og jo mindre lysmængde øjet fanger,  jo hurtigere opnår vi vores NATTESYN og desto bedre kan vi færdes i nattemørket. (se billedet under teksten)

Læs mere HER.


Området omkring Brorfelde Observatoium midt på Sjælland, blev "mørkefredet" i  2012, hvilket viser, at der godt kan gøres flere tiltag i Danmark - hvis viljen er til stede!


Mange storbyer i bl.a. Frankrig, har krav om, at alt facade- og skiltebelysning skal værre slukket efter kl.23. mens den eneste lovgivning der pt. findes på området i Danmark, er færdselslovens §99, hvor der anført forbud mod opsætning af lamper på privat grund der lyser ud mod trafikken, hvilket dog langtfra respekteres. 


Alle certificeringer er tidsbestemte, og derfor også  noget man kan miste igen, da der med 2 års mellemrum skal indrapporteres til IDA* med lysmålinger og nye opsætninger af belysninger.

Her har kommunen sin del af ansvaret, mens private har deres andel. Foråret 2022 blev der udarbejdet en husstandsomdelt folder, så borgerne slipper for at lege  "lyspoliti" overfor hinanden!


Ordet Community dækker over det fællesskab på hele Møn og Nyord der sammen med Vordingborg kommune arbejder for at mindske lysgenerne, mens Parken er områder inden for communitien hvor al belysning er tilpasset og dokumenteret, og hvor publikum kan færdes frit døgnet rundt på offentligt tilgængelige arealer som skove, enge og strande.


De fleste borgere på Møn og Nyord er bekendt med ordet Dark-Sky, hvilket også bliver flittigt brugt i markedsføringen overfor turister, men alt for få ved hvad det egentligt indebærer, og enkelte er af den opfattelse, at hele Møn og Nyord er en stor Dark-Sky Park, hvilket IKKE er tilfældet!

Medio 2022 er der på verdensplan registreret 37 DS-Communities og 111 DS-Parker.


Du kan læse mere om arbejdet bag certificeringen o.a. begreber på ingeniør Tom Axelsens blog

grib-stjernerne.dk  En af de mest omfattende og ældste hjemmesider om lysforurening i alle dets  aspekter, er styret af ingeniør Per Tybjerg Aldrich:  https://lysforurening.dk/about/


Her kan du se en 30sekunder video om insektlys.


*IDA står for International Dark-Sky Association, som startede tilbage i 1958, og har idag hovedsæde i Arizona/USA.  darksky.org.


Området omkring hovedstaden Tuscon, kaldes også "Optics Valley" (ref. "Silicon Valley/California) da det vrimler med virksomheder der fremstiller optisk udstyr, ligesom  staten har et væld af observatorier, bl.a. verdens største Binoculare Teleskop.  https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Binocular_Telescope


Ole B. Ørsted


Fra blæksort nat til byens lys, anvender mange  storbyer Amber-farvet lys som overgang til den mere hidsige gadebelysning, og begrænser hermed også lysforureningen fra byen, tak for det.


Omend siden kan vises på en smartphone,  er den opsat efter visning på computer og tablets.

Har du kommentarer eller spørgsmål til siden, så kontakt venligst  webmaster:

Ole B. Ørsted. ole@lysbilledmager.dk